Educatie

Het lesaanbod “Natuur en Milieu- Educatie” van de gemeente Midden-Groningen beoogt een aanvulling te zijn op het reguliere NME programma van uw school. We richten ons in de lessen vooral op die onderwerpen die in de klas moeilijk te leren zijn. Het gaat daarbij met name om zaken als:

-waarnemen van de levende natuur om ons heen: ruiken, zien, voelen en ervaren
-inzicht in de verbanden tussen de organismen, inclusief de mens.

Het aanleren van exacte kennis is ondergeschikt aan deze doelstellingen.
Om het leereffect te vergroten is het zeker zinvol om van te voren of na afloop van een les, op school, het één en ander over het onderwerp te behandelen.

Sinds begin 2016 wordt de educatie op het NME verzorgd door een enthousiast team bestaande uit vrijwilligers die afkomstig zijn uit diverse takken van (natuur)onderwijs of ICT.

Wat zij in ieder geval gemeenschappelijk hebben is een enorme liefde voor de natuur, en de bevlogenheid om die over te brengen op kinderen!