Vogels in de Winter

 
 

Doel: 
Kinderen leren hoe ze vogels kunnen helpen in de winter. Ze staan stil bij de problemen die de winter voor vogels oplevert. Ze leren verschillende vogels herkennen die in de winter in het Gorechtpark voorkomen.

Benodigde tijd:
2,5 uur

Wanneer:
November t/m maart.

Vogels hebben het in de winter niet altijd gemakkelijk. Vooral wanneer er veel ijs en sneeuw ligt, kunnen ze het erg moeilijk hebben. Maar daar kunnen wij wel wat aan doen: door ze te voeren.

Tijdens deze les krijgen de kinderen met behulp van een diapresentatie informatie over wat ze kunnen doen om het voor de vogels gemakkelijker te maken in de winter.

Een aantal vogels wordt besproken, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van geluiden, zodat de kinderen deze makkelijker in de natuur kunnen herkennen.

Na de diapresentatie krijgen de kinderen gelegenheid om een vetbol en een pindasnoer te maken voor de vogels.

Het laatste onderdeel van deze les bestaat uit het observeren van vogels. We gaan hiervoor het Gorechtpark in. Met een verrekijker laten we de kinderen op afstand zoeken naar vogels.