Vogels in de Lente

 

Doel: 
Natuurbeleving: verwondering over de kunst van vogels om nestjes te maken. Het herkennen van vogels die in de lente in het Gorechtpark voorkomen.

Benodigde tijd:
2,5 uur

Wanneer:
April t/m juni.

Wanneer het voorjaar wordt begint de natuur weer te leven. Voor de vogels betekent het een tijd van harde arbeid: ze gaan een nestje bouwen.

Tijdens deze les krijgen de kinderen met behulp van een diapresentatie informatie over welke vogels hier in de lente voorkomen, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van geluiden, zodat de kinderen deze makkelijker in de natuur kunnen herkennen. Ook leren de kinderen hoe ze de vogels kunnen helpen door bijvoorbeeld nestkastjes op te hangen.

Na de diapresentatie krijgen de kinderen gelegenheid om zelf een nest te bouwen van materialen die vogels ook gebruiken. Ze zullen ervaren dat dat helemaal niet meevalt!

Het laatste onderdeel van deze les bestaat uit het observeren van vogelnesten en vogels. We gaan hiervoor het Gorechtpark in. Met een verrekijker laten we de kinderen op afstand zoeken naar vogels.