Padden en Kikkers

 
 

Doel: 
De kinderen leren de verschillen tussen padden en kikkers hun uiterlijk en hun leefwijze.

Benodigde tijd:
1 uur

Wanneer:
Mei t/m juli.

Wat zijn nu kikkers en padden en hoe herken je ze?  Deze vragen worden beantwoord tijdens een diapresentatie. Hierbij gaan we ook in op hoe ze leven en op de metamorfose die ze doormaken.

Na de diapresentatie nemen we de kinderen mee in de natuurtuinen, waar een grote vijver ligt waarin kikkers zwemmen. We leren de kinderen op verantwoorde wijze kikkers en andere waterdiertjes te vangen, te observeren, en weer veilig terug te zetten,