Algemene Informatie

Educatie is ingedeeld in de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Bij elke combinatie staan de lessen vermeld die geschikt zijn voor de leerlingen van die leeftijd.

Veiligheid

Tijdens de lessen zorgen wij voor randvoorwaarden die de veiligheid waarborgen. Natuurlijk blijft de veiligheid ook een verantwoordelijkheid voor de begeleidende leerkracht en ouders.

Om een les goed en veilig te laten verlopen, moet men de volgende zaken in acht nemen:

  • Lees ruim van te voren de begeleidende tekst, die bij een les hoort, goed door.
  • Zorg voor voldoende begeleiders en instrueer die van te voren.
  • Luister goed naar de gegeven instructies en zorg dat ook de kinderen die instructies opvolgen.

Intekenen op lessen

Het werkt het beste als u met uw team van tevoren bespreekt welke lessen de verschillende groepen willen gaan volgen.

Verder is het verstandig om de lesafspraken van vorige seizoenen te raadplegen. Het is niet leuk voor de leerlingen om dezelfde les voor de tweede keer te doen,

Enige tijd nadat we de lessen hebben ingepland, krijgt u een lijst waarop die staan vermeld. Het is de bedoeling dat deze lijst rouleert door de school, zodat iedereen de afspraak kan noteren.

Zet de lessen ook in de jaarplanner van school, zodat bij eventuele nieuwe plannen, er rekening mee gehouden kan worden. Wanneer de geplande les niet past, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken.

Bij verhindering zonder bericht, brengen we de kosten in rekening. Wij kunnen in dit geval wel bij het maken van een nieuwe afspraak de les voor de helft van het geld aanbieden.

Eigen bijdrage per les/leerling

Voor lessen die 1 ½ uur of korter duren vragen we een eigen bijdrage van € 2,- per leerling, voor een dagdeel (2 tot 2,5 uur) € 75,-. Eén keer in het half jaar krijgt de school een factuur toegezonden.

Koffie en thee

Voor de lessen die 1½ uur of korter duren hebben wij een gereduceerd tarief op koffie en thee voor de begeleiding van €1,- per consumptie.

Bij lessen van een dagdeel zijn de consumpties inbegrepen.

Voorbereiding op de les

Zorg tijdig voor voldoende begeleiding!

Als een afspraak is gemaakt, lees dan de lesomschrijving op de website goed door, en stuur deze door naar de ouders / begeleiders, zodat die weten wat er van hen wordt verwacht.

Vrij bezoek aan de kinderboerderij en natuurtuin

Als u met een groep een bezoek wilt brengen aan de kinderboerderij of de natuurtuin, zonder dat u een lesafspraak heeft, bent u natuurlijk van harte welkom.

Even van te voren bellen stellen we op prijs, zodat we er rekening mee kunnen houden i.v.m. andere activiteiten.

Zorg voor voldoende begeleiding tijdens deze bezoeken: met name op de kinderboerderij is rennen en schreeuwen niet gewenst.