Woensdagmiddag

Zoals je kunt lezen in het activiteiten overzicht hebben we na de zomervakantie besloten om een combinatie te maken van themamiddagen en inloopmiddagen.

Bij de inloopmiddagen is iedereen welkom van 2 tot 4 uur. Iedereen, dus alle leeftijden. Wat gaan we dan doen? Het doel is er met elkaar een leuke middagen van te maken, wat betekent dat je gezellig langs kunt komen Er kan net als bij de jeugdactiviteit iets leuks of moois worden gemaakt door de kinderen. Verder kunnen jullie met elkaar spelletjes doen en/of een bezoek brengen aan de kinderboerderij. De begeleidsters van de jeugdactiviteiten zijn dan gastvrouwen die op verzoek meegaan om een rondleiding te geven op de kinderboerderij of met een activiteit in de tuin.

In overleg met jullie is er veel mogelijk, het is de bedoeling dat we het samen gaan doen zodat we allen verantwoordelijk zijn voor een goed en gezellig verloop van de middag. Iedereen is welkom en kan
op een eigen moment aansluiten en het activiteiten team kan zo inspelen op jullie wensen.

Wanneer er een thema in het overzicht staat gaan we net als voorheen om 14.00 uur beginnen met uitleg
van de activiteit en daarna met elkaar aan de slag.

Voor de woensdagmiddagen vragen we een kleine bijdrage van € 2,00 per kind.
Komt allen als je het NME een warm hart toedraagt.