De Kropswolderbuitenpolder was vroeger landbouwgebied. Nu is het echter, in samenwerking met gemeente, provincie, waterschap en het Groninger Landschap omgevormd tot natte natuur. Bovendien kan deze polder gebruikt worden als waterberging bij een hoge waterstand. In het natuurgebied kan volop gewandeld en gefietst worden.
 
Voor meer informatie zie www.groningerlandschap.nl.