Laatste nieuws

Zoals bekend is sinds enkele dagen geleden weer de zo vervelende vogelgriep uitgebroken. Hoewel er in de wijde omtrek [ gelukkig ] niets van deze ziekte is te bemerken moet uit voorzorg al het pluimvee worden opgehokt.
 
Zo zijn ook al onze dieren die onder deze noemer in aanmerking komen vandaag apart gezet. In allerijl is er een prachtig onderkomen voor hen gemaakt.
Zo ongeveer het voltallig personeel is de hele dag druk in de weer geweest om de dieren een fijn onderkomen te geven.
 
Na dat deze uiteindelijk waren 'verhuist' , en dat ging eigenlijk best zonder problemen binnen een half uur, was het in no time een vrolijk gekwetter. Hel leek of ze wilden zeggen dat de 'pluimvee villa' helemaal is goedgekeurd!!
 
Het zgn. ophokken duurt t/m 18 december. Wel is vanaf morgen [ vrijdag 21 nov. ] de kinderboerderij weer voor een ieder toegankelijk.
 

Inburgeraars maken ontdekkingstocht
in Gorechtpark in Hoogezand

Inburgeraars-522x391

Ongeveer 20 inburgeraars hebben dinsdag een ‘schoolreisje’ gemaakt naar Stichting Natuur- en MilieuEducatie (NME) in het Gorechtpark in Hoogezand.

Deze uit alle windhoeken afkomstige mensen, cursisten van Stichting ITOM-taal, gingen op zoek naar alles wat op een mooie herfstdag te vinden is in de Nederlandse natuur.

Eikels, kastanjes, herfstbladeren, slakken, kevertjes zijn veel landen niet bekend. Dit omdat ze er geen seizoen kennen.

En passant leerden de inburgeraars nieuwe woorden als beukennoot, takje, bes en mos.

Verder maakten de inburgeraars een schilderij van alle vondsten.

Hollandse kippen

De middag werd afgesloten met een foto-sessie in de kinderboerderij. Mensen uit Somalië, Thailand, Syrië, Soedan, Oekraïne werden vereeuwigd met de Hollandse kippen en geiten van Stichting NME.

[dit artikel is overgenomen uit de HS-krant van 6 november 2014]

Afgelopen avond/nacht is er weer eens danig huisgehouden in ons mooie park voor wat betreft vernielingen!!
Het allerergste daarbij is wel dat op verschillende plekken bij o.a. het NME, de kinderboerderij en het Hertenkamp aan de bovenzijde van de omrasteringen het prikkeldraad is doorgeknipt!!
Een bok is daarbij dusdanig verstrikt geraakt in het draad dat momenteel wordt gewacht op iemand met een verdovingsgeweer om het arme dier vervolgens te kunnen bevrijden van zijn onwelgevallige 'hoofdtooi' !!!
Je kon door het hele park het spoor volgen van de vernielingen.
"Houdt het dan NOOIT eens op??!!
 
        

Oppervlakte: 75 m², de wallen zijn 2- 3 meter breed.

Deze wallen zijn bedoeld als natuurlijke afscheiding tussen twee tuinen, of langs wandelpaden. Over het hele terrein van NME lopen zulke wallen.

Het streven is een zo gevarieerd mogelijke natuurlijke begroeiing van kruidachtige gewassen. Bij voorkeur bloeiende soorten die interessant zijn voor insecten en kleine knaagdieren en die voor mensen aantrekkelijk zijn om te zien.

De naam 'stinzenplant' komt van het Friese woord 'stins' dat een versterkt stenen huis betekent. Dit konden bijv. oude landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen en voormalige stadswallen zijn.
Uit die tijd dateert ook het Groningse woord 'steenhuis', met dezelfde betekenis. In Groningen kennen we de borgen en in Drenthe de havezaten. Van de aanvankelijk paar honderd staten, borgen en havezaten in Noord-Nederland zijn er thans nog maar enkele tientallen over.

In zijn algemeenheid gaat het om plantensoorten die aangetroffen worden bij stinzen (staten), borgen havezaten, oude buitenplaatsen, oude boerderijen, kerkhoven en oudere parken. De gemeenschappelijke factor waardoor stinzenplanten zich op deze plekken goed thuisvoelen is de manier van tuinieren.

Veel stinzenplanten hebben de eigenschap dat ze in een bijzonder kort tijdsbestek, namelijk in het voorjaar, voordat de bomen hun blad hebben, groeien, bloeien en zaad vormen. Om dit staaltje van groeikracht ieder jaar weer uit te voeren hebben de planten een grote voorraad reservevoedsel nodig. Dit voedsel ligt opgeslagen in bollen, knollen en wortelstokken.

Door vergraving, natuurlijke bemesting, aanvoer van aarde, het planten van houtgewassen en dat alles jaar in jaar uit over langere tijd, ontstaat een specifiek stinzenmilieu dat afwijkt van zijn omgeving. Het gaat meestal om voedselrijke bodems, zoals klei, zavel- en zwaardere zandgrond, die door bewerking los en luchtig zijn geworden. Bij zware kleibodems lag het accent meer op het luchtig maken, bij zandbodems op het vruchtbaar maken.

Oppervlakte: 600 m2

zintuigenbakkenIn deze thematuin valt van alles te ontdekken waar zintuigen bij nodig zijn. Voelen, ruiken, zien en horen worden door verschillende opstellingen gestimuleerd.

Op de afdeling VOELEN is een ‘blote voetjespad’ aangelegd. Over een lengte van 10 meter zijn verschillende soorten verharding gebruikt. Zand, grind, schelpen en houtsnippers voelen allemaal anders aan. Ook zijn er ‘voelbakken’ aangebracht met verschillende plantensoorten om te voelen.

De afdeling RUIKEN is vertegenwoordigd door verschillende geurende planten

XylofoonHet ZIEN wordt getriggerd door bijzondere bloeivormen, maar ook door de aanleg van aparte elementen in de tuin. Direct bij de ingang steken coniferenwortels op hun kop uit de grond. Dat is de wereld op zijn kop. Bovenop de wortels groeien weer (onkruid)planten. Een speelse manier om je groenafval te verwerken. Even verderop is een pergola begroeid met allerlei soorten klimplanten. Rechts van de pergola is een kuil gegraven. Deze doet dienst als bodemprofielkuil. Grond kun je ruiken, voelen en zien. De verschillende lagen hebben allemaal andere eigenschappen.

Blote voetenpadDe afdeling HOREN wordt uitgebeeld met windharpen van verschillende materialen. Er is een houten xylofoon neergezet van verschillende houtsoorten en een harp. Bamboe en riet ruisen in de wind, enz.

Voor het evenwichtsorgaan zijn allemaal stammen neergelegd waar kinderen overheen kunnen lopen. Goed om te leren samenwerken, immers ze moeten elkaar helpen om in evenwicht te blijven. Dan staat er nog een natuurlijke trampoline: een gat waarin wilgentwijgen worden verzameld en waar kinderen op kunnen springen.

Het vlinderhok is een schuurtje waarin kinderen dingen kunnen knutselen wat met vlinders te maken heeft.

Kruiden zijn een belangrijk onderdeel van ons leven. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de thee die wij drinken. Thee wordt gemaakt van bladeren die worden geplukt van theekruiden. Muntthee is hier een goed voorbeeld van; deze wordt namelijk gemaakt van de muntplant.
Maar behalve thee kunnen wij kruiden ook gebruiken als medicijn en zelfs als verfmiddel.

In onze tuin treft u een verscheidenheid aan kruiden aan. Loop gerust eens door de tuinen heen en verwonder u over de soorten en het gebruik ervan.

In deze tuin vindt u een grote verscheidenheid aan planten. Maar dat niet alleen. Ook is er een heel mooi kunstwerk, gemaakt door leerkrachten van de openbare scholen uit de gemeente Hoogezand te bewonderen. Dit kunstwerk bestaat uit oud materiaal en planten en vormt samen een kleurrijke bloem. In het midden staat een zonnewijzer.
Voor de kinderen valt hier veel te ontdekken. Daarom wordt deze tuin ook wel de kinderontdektuin genoemd.

Oppervlakte: 200m2

De vogeltuin is een, door een meidoornhaag omgeven, wilde bloemenweide met een aantal verschillende soorten fruitbomen en rozenbottels. Hierdoor worden vogels aangetrokken die er fourageren, nestelen en badderen. De haag is ondoordringbaar voor ongenode gasten zoals katten en biedt nestgelegenheid voor de vogels. Ook de haag van schietwilg is een prima nestelplaats. De fruitbomen en rozenbottels lokken insecten die door de vogels gegeten worden en in het najaar fruit. In de tuin is een waterbad en een zandbad voor de persoonlijke hygiëne aanwezig.

Het doel van de vogeltuin is bezoekers bewust maken van de behoeften van vogels. Zoals beschutting, voedsel en nestgelegenheid. In de lesprogramma’s wordt ook aandacht besteedt aan vogels in de winter.

Oppervlakte: 550 m2

insectenhotelDeze tuin bevat een keur aan kleine ecologische gebieden met veel verschillende microklimaten. Er is een stuk kale grond voor graafbijen en graafwespen. De vijver is met een leembodem uitgerust, zoals de Drentse vennen, voor eiafzetting van bijvoorbeeld de azuurwaterjuffer. Achter de vijver ligt een bloemrijk grasveldje met veel 1-jarige bloemen. De kronkelpaadjes zijn bedekt met verschillende soorten bedekking, zoals houtsnippers, schelpen en rode baksteen. Er zijn muurtjes aangelegd om verschillende klimaten creëren; bijvoorbeeld een koele noordkant en een warme zonnige zuidkant, waar allerlei soorten vlinders en andere insecten kunnen opwarmen. Een insectenhotel 2schuurtje met dakpannen is bedoeld als insectenhotel. Daar zijn tal van mogelijkheden voor insecten om eieren af te zetten in holle stengels of houtblokken met gaten erin. Er staat ook een soort meubelstuk dat bedoeld is om waarnemingen te doen door bezoekers. Het wordt de Nectarbar genoemd en daar vind met schoolkinderen het nectarproeven plaats. Op de nectarbar staat een vlinderkast en daarin kunnen rupsen worden gekweekt.

Wat beplanting betreft staan er alleen maar planten die voor vlinders en andere insecten nuttig zijn. Ofwel de planten dragen nectar, ofwel ze zijn waardplant voor rupsen of larven. Er staan bijvoorbeeld flinke bossen grote brandnetel; dit is een waardplant voor een aantal soorten dagvlinders, zoals de dagpauwoog en de gehakkelde aurelia en nachtvlinders, zoals het brandnetelmotje. Daarnaast bieden holle stengels overwinteringmogelijkheden.

Planten die normaal gesproken als onkruid beschouwd worden, zijn hier zeer waardevol en zelfs wenselijk.

HOOGEZAND - In het Gorechtpark in Hoogezand werden woensdagmiddag enkele nieuwe speeltoestellen in gebruik genomen. Speeltoestellen van duurzaam hout, waar de kinderen zich naar hartenlust op en in kunnen uitleven.

De speeltoestellen zijn een gift van de Vereniging Kinderboerderij Hoogezand-Sappemeer. Het is een gift uit de reserves van de vereniging ter afsluiting van daar bestaan. Vorig jaar werden er al kippenhokken vernieuwd en nu is er dus ook nog een aantal nieuwe speeltoestellen bij gekomen.

Voorzitter van de vereniging Harm van der Veen die de onthulling verrichtte samen met voorzitter van de Stichting NME, Don ten Brink, sprak van de kinderboerderij en het NME als een van de mooiste plekken in de gemeente. Maar, aldus Don ten Brink :,,Dit is de mooiste plek in deze gemeente en vanaf vandaag is die nog mooier.’’

De speeltoestellen hebben met elkaar 11.000 euro gekost, maar dan hebben ze ook wat. Robuust hout, dat niet kan splinteren en dus veilig voor de kinderen, natuurecht en duurzaam en zo aan elkaar gemonteerd dat niemand zich ook maar ergens aan kan bezeren.

Bij het NME zijn ze, aldus leidinggevende, Brangien Struyk, ‘hier natuurlijk heel blij mee voor de vele groepen kinderen die nu meer ruimte hebben om te spelen’.
,,Het speeltoestel dat we gekregen hebben van oud-wethouder van Harry Struyk is een groot succes, daarom hebben we met elkaar besloten de gift voor nog meer speeltoestellen te gebruiken’’, zegt ze.

Bij de opening waren de bestuursleden van de vereniging en van de stichting NME aanwezig, plus de medewerkers. De kinderen van de wekelijkse jeugdactiviteit op de woensdag, knipten alle gespannen linten door, waarna ze zich konden uitleven op de nieuwe speeltoestellen.

Bron:Regiokrant

Vanmorgen maakten wij melding van een lammetje dat bij ons geboren was. Helaas bleek het niet sterk genoeg en is het deze middag overleden. Het lammetje was van Julia, een Ouesantschaapje dat bij ons loopt.

Woensdag 21 mei 2014 worden onze speeltoestellen officieel geopend. Natuurlijk zijn alle kinderen die meedoen aan onze jeugdactiviteit hiervoor uitgenodigd.

Hieronder de foto's van onze nieuwe speeltoestellen.

Afgelopen dinsdag, 13 mei 2014, hebben wij helaas onze veluwse landgeit Femke moeten laten inslapen. Het ging al een tijdje niet echt goed meer met haar. We hebben er alles aan gedaan, maar helaas. Ze is 8 jaar geworden.