Ter nagedachtenis van onze medeoprichtster van St.NME-HS Lies Visser is een Amberboom geplant.
De boom is net als het NME 6 jaar oud en we gaan er voor zorgen dat hij uitgroeit tot een boom van 20 meter hoog en met een kroon van 18 meter in doorsnee.
Er is voor een Amberboom gekozen omdat deze symbool staat voor de kwaliteiten van Lies' betrouwbaarheid, optimisme, intelligentie en vriendelijkheid.