Afgelopen avond/nacht is er weer eens danig huisgehouden in ons mooie park voor wat betreft vernielingen!!
Het allerergste daarbij is wel dat op verschillende plekken bij o.a. het NME, de kinderboerderij en het Hertenkamp aan de bovenzijde van de omrasteringen het prikkeldraad is doorgeknipt!!
Een bok is daarbij dusdanig verstrikt geraakt in het draad dat momenteel wordt gewacht op iemand met een verdovingsgeweer om het arme dier vervolgens te kunnen bevrijden van zijn onwelgevallige 'hoofdtooi' !!!
Je kon door het hele park het spoor volgen van de vernielingen.
"Houdt het dan NOOIT eens op??!!