Vogeltuin

Oppervlakte: 200m2

De vogeltuin is een, door een meidoornhaag omgeven, wilde bloemenweide met een aantal verschillende soorten fruitbomen en rozenbottels. Hierdoor worden vogels aangetrokken die er fourageren, nestelen en badderen. De haag is ondoordringbaar voor ongenode gasten zoals katten en biedt nestgelegenheid voor de vogels. Ook de haag van schietwilg is een prima nestelplaats. De fruitbomen en rozenbottels lokken insecten die door de vogels gegeten worden en in het najaar fruit. In de tuin is een waterbad en een zandbad voor de persoonlijke hygiëne aanwezig.

Het doel van de vogeltuin is bezoekers bewust maken van de behoeften van vogels. Zoals beschutting, voedsel en nestgelegenheid. In de lesprogramma’s wordt ook aandacht besteedt aan vogels in de winter.