Oppervlakte: 75 m², de wallen zijn 2- 3 meter breed.

Deze wallen zijn bedoeld als natuurlijke afscheiding tussen twee tuinen, of langs wandelpaden. Over het hele terrein van NME lopen zulke wallen.

Het streven is een zo gevarieerd mogelijke natuurlijke begroeiing van kruidachtige gewassen. Bij voorkeur bloeiende soorten die interessant zijn voor insecten en kleine knaagdieren en die voor mensen aantrekkelijk zijn om te zien.