Natuurtuin

De natuurtuin wordt al aardig wakker.

Het is vandaag een zonnige voorjaarsdag.

We merken dat er buiten iets gaat veranderen.

Ten eerste droogt het al aardig op, na al die regen van de afgelopen winter.


Insectenhotel in onze Natuurtuin.

Oppervlakte: 75 m², de wallen zijn 2- 3 meter breed.

Deze wallen zijn bedoeld als natuurlijke afscheiding tussen twee tuinen, of langs wandelpaden. Over het hele terrein van NME lopen zulke wallen.

Het streven is een zo gevarieerd mogelijke natuurlijke begroeiing van kruidachtige gewassen. Bij voorkeur bloeiende soorten die interessant zijn voor insecten en kleine knaagdieren en die voor mensen aantrekkelijk zijn om te zien.

De naam 'stinzenplant' komt van het Friese woord 'stins' dat een versterkt stenen huis betekent. Dit konden bijv. oude landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen en voormalige stadswallen zijn.
Uit die tijd dateert ook het Groningse woord 'steenhuis', met dezelfde betekenis. In Groningen kennen we de borgen en in Drenthe de havezaten. Van de aanvankelijk paar honderd staten, borgen en havezaten in Noord-Nederland zijn er thans nog maar enkele tientallen over.

In zijn algemeenheid gaat het om plantensoorten die aangetroffen worden bij stinzen (staten), borgen havezaten, oude buitenplaatsen, oude boerderijen, kerkhoven en oudere parken. De gemeenschappelijke factor waardoor stinzenplanten zich op deze plekken goed thuisvoelen is de manier van tuinieren.

Veel stinzenplanten hebben de eigenschap dat ze in een bijzonder kort tijdsbestek, namelijk in het voorjaar, voordat de bomen hun blad hebben, groeien, bloeien en zaad vormen. Om dit staaltje van groeikracht ieder jaar weer uit te voeren hebben de planten een grote voorraad reservevoedsel nodig. Dit voedsel ligt opgeslagen in bollen, knollen en wortelstokken.

Door vergraving, natuurlijke bemesting, aanvoer van aarde, het planten van houtgewassen en dat alles jaar in jaar uit over langere tijd, ontstaat een specifiek stinzenmilieu dat afwijkt van zijn omgeving. Het gaat meestal om voedselrijke bodems, zoals klei, zavel- en zwaardere zandgrond, die door bewerking los en luchtig zijn geworden. Bij zware kleibodems lag het accent meer op het luchtig maken, bij zandbodems op het vruchtbaar maken.

Oppervlakte: 600 m2

zintuigenbakkenIn deze thematuin valt van alles te ontdekken waar zintuigen bij nodig zijn. Voelen, ruiken, zien en horen worden door verschillende opstellingen gestimuleerd.

Op de afdeling VOELEN is een ‘blote voetjespad’ aangelegd. Over een lengte van 10 meter zijn verschillende soorten verharding gebruikt. Zand, grind, schelpen en houtsnippers voelen allemaal anders aan. Ook zijn er ‘voelbakken’ aangebracht met verschillende plantensoorten om te voelen.

De afdeling RUIKEN is vertegenwoordigd door verschillende geurende planten

XylofoonHet ZIEN wordt getriggerd door bijzondere bloeivormen, maar ook door de aanleg van aparte elementen in de tuin. Direct bij de ingang steken coniferenwortels op hun kop uit de grond. Dat is de wereld op zijn kop. Bovenop de wortels groeien weer (onkruid)planten. Een speelse manier om je groenafval te verwerken. Even verderop is een pergola begroeid met allerlei soorten klimplanten. Rechts van de pergola is een kuil gegraven. Deze doet dienst als bodemprofielkuil. Grond kun je ruiken, voelen en zien. De verschillende lagen hebben allemaal andere eigenschappen.

Blote voetenpadDe afdeling HOREN wordt uitgebeeld met windharpen van verschillende materialen. Er is een houten xylofoon neergezet van verschillende houtsoorten en een harp. Bamboe en riet ruisen in de wind, enz.

Voor het evenwichtsorgaan zijn allemaal stammen neergelegd waar kinderen overheen kunnen lopen. Goed om te leren samenwerken, immers ze moeten elkaar helpen om in evenwicht te blijven. Dan staat er nog een natuurlijke trampoline: een gat waarin wilgentwijgen worden verzameld en waar kinderen op kunnen springen.

Het vlinderhok is een schuurtje waarin kinderen dingen kunnen knutselen wat met vlinders te maken heeft.

Kruiden zijn een belangrijk onderdeel van ons leven. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de thee die wij drinken. Thee wordt gemaakt van bladeren die worden geplukt van theekruiden. Muntthee is hier een goed voorbeeld van; deze wordt namelijk gemaakt van de muntplant.
Maar behalve thee kunnen wij kruiden ook gebruiken als medicijn en zelfs als verfmiddel.

In onze tuin treft u een verscheidenheid aan kruiden aan. Loop gerust eens door de tuinen heen en verwonder u over de soorten en het gebruik ervan.

In deze tuin vindt u een grote verscheidenheid aan planten. Maar dat niet alleen. Ook is er een heel mooi kunstwerk, gemaakt door leerkrachten van de openbare scholen uit de gemeente Hoogezand te bewonderen. Dit kunstwerk bestaat uit oud materiaal en planten en vormt samen een kleurrijke bloem. In het midden staat een zonnewijzer.
Voor de kinderen valt hier veel te ontdekken. Daarom wordt deze tuin ook wel de kinderontdektuin genoemd.

Oppervlakte: 200m2

De vogeltuin is een, door een meidoornhaag omgeven, wilde bloemenweide met een aantal verschillende soorten fruitbomen en rozenbottels. Hierdoor worden vogels aangetrokken die er fourageren, nestelen en badderen. De haag is ondoordringbaar voor ongenode gasten zoals katten en biedt nestgelegenheid voor de vogels. Ook de haag van schietwilg is een prima nestelplaats. De fruitbomen en rozenbottels lokken insecten die door de vogels gegeten worden en in het najaar fruit. In de tuin is een waterbad en een zandbad voor de persoonlijke hygiëne aanwezig.

Het doel van de vogeltuin is bezoekers bewust maken van de behoeften van vogels. Zoals beschutting, voedsel en nestgelegenheid. In de lesprogramma’s wordt ook aandacht besteedt aan vogels in de winter.

Oppervlakte: 550 m2

insectenhotelDeze tuin bevat een keur aan kleine ecologische gebieden met veel verschillende microklimaten. Er is een stuk kale grond voor graafbijen en graafwespen. De vijver is met een leembodem uitgerust, zoals de Drentse vennen, voor eiafzetting van bijvoorbeeld de azuurwaterjuffer. Achter de vijver ligt een bloemrijk grasveldje met veel 1-jarige bloemen. De kronkelpaadjes zijn bedekt met verschillende soorten bedekking, zoals houtsnippers, schelpen en rode baksteen. Er zijn muurtjes aangelegd om verschillende klimaten creëren; bijvoorbeeld een koele noordkant en een warme zonnige zuidkant, waar allerlei soorten vlinders en andere insecten kunnen opwarmen. Een insectenhotel 2schuurtje met dakpannen is bedoeld als insectenhotel. Daar zijn tal van mogelijkheden voor insecten om eieren af te zetten in holle stengels of houtblokken met gaten erin. Er staat ook een soort meubelstuk dat bedoeld is om waarnemingen te doen door bezoekers. Het wordt de Nectarbar genoemd en daar vind met schoolkinderen het nectarproeven plaats. Op de nectarbar staat een vlinderkast en daarin kunnen rupsen worden gekweekt.

Wat beplanting betreft staan er alleen maar planten die voor vlinders en andere insecten nuttig zijn. Ofwel de planten dragen nectar, ofwel ze zijn waardplant voor rupsen of larven. Er staan bijvoorbeeld flinke bossen grote brandnetel; dit is een waardplant voor een aantal soorten dagvlinders, zoals de dagpauwoog en de gehakkelde aurelia en nachtvlinders, zoals het brandnetelmotje. Daarnaast bieden holle stengels overwinteringmogelijkheden.

Planten die normaal gesproken als onkruid beschouwd worden, zijn hier zeer waardevol en zelfs wenselijk.

Wat is natuur in onze tuinen.

Op kleine schaal proberen we tuinen in te richten met inheemse (wilde) planten en cultuurplanten. Zo hebben we een vlinder- en insectentuin ingericht. Een ingezaaide bloemenweide ligt pal naast een ingeplante border. Het Natuurtuindoel is de leefomgeving voor insecten zo goed mogelijk in te richten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de vogeltuin. Wat hebben vogels nodig naast eten en drinken, voldoende schuilgelegenheid, een stofbadje en een waterbad.

Voor wie is de tuin bedoeld?

Naast de bezoekers die onze tuinen aandoen, is de tuin vooral bedoeld voor de basisscholen in de gemeentes Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Veel kinderen komen in aanraking met de vele wonderen die de natuur ook op kleine schaal te bieden heeft.