Doel: het herkennen van verschillende soorten sporen die door dieren zijn achtergelaten. Inzicht in welke dieren er in onze omgeving zoal in het wild voorkomen.
Benodigde tijd: ongeveer 2 ┬Ż uur.
Wanneer: het hele jaar.
 
In de natuur kun je allerlei sporen van dieren tegenkomen. Sommige dieren zie je bijna nooit, toch kun je aan hun sporen zien dat ze er zijn. Je moet er wel goed voor kunnen speuren...
 
De les bestaat uit twee onderdelen: een doe- en een zoekonderdeel.
In onze educatieruimte gaan de kinderen eerst allerlei diersporen onderzoeken. Denk maar eens aan galappeltjes of eieren, of aangevreten dennenappels. Door middel van vragen hierover leren de kinderen zelf ontdekken van welk dier deze sporen zouden kunnen zijn.
Als de kinderen de sporen onderzocht en geïnterpreteerd hebben gaan ze naar buiten. In groepjes gaan ze in de natuur speuren naar diersporen. Na afloop bekijken we alle gevonden sporen en mogen de kinderen daarover vertellen.
 
Materiaal:
Bij deze les hoort een uitgebreide lesbrief. Klik hier om deze lesbrief te downloaden.