Intekenen op lessen.

Het werkt het beste als u met uw team van tevoren bespreekt welke lessen de verschillende groepen willen gaan volgen en wanneer. We kunnen dan samen die lessen proberen in te plannen. Zorgt u er wel voor het schoolrooster, met gegevens zoals sportdag, bij de hand te hebben. Houdt u er ook rekening mee dat bepaalde lessen en/of tijdstippen al volgeboekt kunnen zijn.

Het is dus handig om een aantal alternatieven achter de hand te hebben. Verder is het verstandig om de lesafspraken van vorige seizoenen te raadplegen. Het is vaak storend als de leerlingen voor de tweede keer voor de zelfde programmaonderdelen komen.

Enige tijd nadat de afspraken zijn gemaakt krijgt u een lijst waarop die staan vermeld. Het is de bedoeling dat deze lijst rouleert door de school zodat iedereen de afspraak kan controleren.

Zet de lessen ook in de jaarplanner van school, zodat bij eventuele nieuwe plannen, er rekening mee gehouden kan worden.

Bij verhindering zonder bericht, brengen we de kosten wel in rekening.

Eigen bijdrage per les/leerling.

Voor lessen die 1 ½ uur of korter duren vragen we een eigen bijdrage van € 2,- per leerling, voor een dagdeel € 75,-. Eén keer in de drie maanden krijgt de school een factuur toegezonden.

Voorbereiding op de les:

Als een afspraak is gemaakt dan is het handig om van de lesomschrijving even een kopie te maken. Vaak worden we, vlak voor een les, gebeld met de vraag wat de les behelst terwijl dit meetal wel in de lesomschrijving staat vermeld. Eventueel kunt u de omschrijving ook toesturen aan de ouders die voor de begeleiding meekomen. In ieder geval is het raadzaam om ouders ruim van te voren te informeren over het geen er van ze wordt verwacht.

Veiligheid:

Tijdens de excursies zorgen wij voor randvoorwaarden die de veiligheid waarborgen. Natuurlijk blijft de veiligheid ook een verantwoordelijkheid voor de begeleidende leerkracht en ouders.

Om een les goed en veilig te laten verlopen moet men de volgende zaken in acht nemen:                     

  • lees ruim van te voren de begeleidende tekst, die bij een les hoort, goed door.
  • zorg voor voldoende volwassen begeleiders en instrueer die van te voren.
  • luister goed naar de gegeven instructies en zorg dat ook de kinderen die instructies opvolgen.
  • bij deelactiviteiten (ook op de kinderboerderij) dient elk groepje begeleid te worden door een volwassene.