Voor sommige lessen bieden wij aanvullend lesmateriaal aan. Dit kunnen lesbrieven zijn, maar ook zoekkaarten of leuke spelletjes. Wat en of er iets voor handen is, hangt af van het lesprogramma. U krijgt, wanneer u een lesprogramma bij ons afneemt, hierover vroegtijdig bericht, zodat u met de leerlingen tijd genoeg heeft om u op het lesprogramma voor te bereiden. Natuurlijk mag u dit lesmateriaal ook gebruiken zonder gebruik te maken van onze lesprogramma's.