Het lesaanbod “Natuur en Milieu- Educatie” van de gemeente Hoogezand-Sappemeer beoogt een aanvulling te zijn op het reguliere NME programma van uw school. We richten ons in de lessen vooral op die onderwerpen die in de klas moeilijk te leren zijn. Het gaat daarbij met name om zaken als:

  • waarnemen van de levende natuur om ons heen: ruiken, zien, voelen en ervaren
  • inzicht in de verbanden tussen de organismen, inclusief de mens.

Het aanleren van exacte kennis is ondergeschikt aan deze doelstellingen.

Om het leereffect te vergroten is het zeker zinvol om van te voren of na afloop van een les, op school, het een en ander over het onderwerp te behandelen.

Vrij bezoek aan de kinderboerderij en natuurtuin:

Als u met een groep een bezoek wilt brengen aan de kinderboerderij of de natuurtuin, zonder dat u een lesafspraak heeft, bent u natuurlijk van harte welkom.

Even van te voren bellen stellen we op prijs, zodat we er rekening mee kunnen houden i.v.m. andere activiteiten.