Vanwege de bouw van het appartementencomplex “Wonen en Welzijn” aan de Van Heemskerckstraat zou de dierenweide in het Noorderpark in 2007 moeten wijken. Met name de bewoners van de toenmalige Frans Halsstraat en de Keyzerstraat hebben zich verzet tegen de opheffing van het dierenparkje. En met succes!

Onder de stimulerende leiding van woningbouwcorporatie Lefier werden de krachten gebundeld van bewonersorganisatie SBON, het wijkteam Noorderpark-Margrietpark, re-integratiebedrijf Baanvak, de Stichting Natuur en MilieuEducatie (NME), de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de praktijkschool van het dr. Aletta Jacobs College. Dit had resultaat: Door de gemeente werd in het stedenbouwkundig plan in de Groenzone in het Noorderpark een dierenweide opgenomen. De dierenweide werd als een extra dimensie aan de groenzone toegevoegd.

De verplaatsing werd bekostigd door Lefier en grotendeels uitgevoerd door de leerlingen van de praktijkschool. De groenafdeling van de praktijkschool kreeg een eigen onderkomen in het wijkgebouw op het terrein in de groenzone. Met heel veel inzet hebben de leerlingen, onder leiding van de docent Henk Toppen, gewerkt aan de totstandkoming van het fraaie houten dierenverblijf met stallen en volière. De praktijkschoolleerlingen zorgen samen met Bernadette Wortelboer van de Stichting NME voor het voeren en verzorgen van de dieren en het onderhoud van het verblijf en het terrein.

Feestelijke opening dierenweide